Dítě mlad?í 12 let nem??e cestovat samotné!

Nem??ete vy ani nikdo z va?ich nejbli??ích cestovat spole?ně s va?ím dítětem? Vyu?ijte na?i slu?bu Nedoprovázené děti. Objednat si ji m??ete na na?em kontaktním centru. Více informací o slu?bě naleznete ZDE.

Skupinová rezervace

Plánujete cestovat v po?tu 10 a více osob na lince provozované ?eskymi aeroliniemi? Nabízíme vám mo?nost vytvo?ení skupinové rezervace, díky které získáte ?adu vyhod. Více informací o slu?bě naleznete ZDE.

Po?et dětí do 2 let nem??e byt vět?í ne? po?et dospělych cestujících!

Newsletter Rádi létáte? Chcete mezi prvními dostávat e-mailem aktuální informace o na?ich speciálních nabídkách ?i nových linkách? P?ihlaste se k odběru.

成长视频在线观看免费-成长高清视频观看