Agen?ii de turism

Informa?ii utile pentru partenerii comerciali

Dear Trade Partners! You can find a list of useful documents on this page to facilitate your cooperation with Czech Airlines.

HelpDesk pentru agen?ii de turism intern ?i touroperatori 

  • Speciali?tii no?tri sunt preg?ti?i s? v? ajute oricand la telefon sau pe e-mail ?i s? v? r?spund? la ?ntreb?ri.
  • Pentru solicit?ri privind schimbarea sau rambursarea biletului de avion, v? rug?m s? v? adresa?i la:

Le mul?umim tuturor partenerilor comerciali pentru colaborare!

成长视频在线观看免费-成长高清视频观看