Zbor în timpul coronavirusului

M?suri la bord

Îmbarcarea la bordul aeronavei cu echipamentul obligatoriu de protec?ie pentru nas si gur? (masc? de fa??)

?nainte de ?mbarcarea la bordul aeronavelor Czech Airlines ?i pe tot parcursul zborului, to?i pasagerii trebuie s? poarte echipament de protec?ie pentru gur? ?i nas. Aceast? cerin?? nu se aplic? copiilor sub doi ani ?i altor persoane care pot fi subiectul unor excep?ii specifice legate de criz? sau a m?surilor de urgen?? ?n vigoare.

Nerespectarea m?surilor de siguran?? va fi considerat? o ?nc?lcare a condi?iilor de transport Czech Airlines / Smartwings.
Drept urmare pasagerul care a ?nc?lcat condi?iile poate fi exclus de la transport.

Prin urmare, v? rug?m s? v? aduce?i propriul echipament de protec?ie sub form? de m??ti de fa?? de unic? folosin??, respiratoare, m??ti de fa?? din bumbac confectionate acas?, e?arfe sau ?aluri. Membrii echipajului nostru vor folosi de asemenea, protec?ii pentru c?ile respiratorii ?i m?nu?i.

Standarde stricte de igien? la bordul aeronavei noastre

Interioarele aeronavei noastre sunt supuse unui proces de dezinfectare minu?ios ?nainte ?i dup? fiecare zbor, ?n conformitate cu cele mai stricte standarde de igien?, inclusiv toaletele, scaunele ?i compartimentele de depozitare.

V? rug?m s? re?ine?i:
V? recomand?m ca ?nainte de c?l?torie s? verifica?i ?ntotdeauna regulile ?i reglement?rile ?n vigoare pentru a intra ?n ?ara de destina?ie final?. Acest lucru se aplic? de asemenea cet??enilor ?i reziden?ilor permanen?i, precum ?i pasagerilor ?n tranzit sau cu transfer. ?n unele cazuri un rezultat negativ al testului COVID-19, poate fi solicitat. Pentru informa?ii suplimentare privind regulile ?i reglement?rile pentru intrarea sau transferul prin ?ara de destina?ie final?, v? rug?m s? contacta?i autorit??ile ??rii respective.

Distan?are social?

M?suri de protec?ie în incinta aeroportului Václav Havel Praga

Zbura?i din / spre Praga? Examina?i m?surile de protec?ie aplicate ?n incinta aeroportului Praga.

Siguran?a dvs. este prioritatea noastr?.

Distan?a de doi metri

V? rug?m s? men?ine?i o distan?? de doi metri fa?? de ceilal?i atunci cand v? ?mbarca?i sau debarca?i din aeronav?.

?nregistrare online

Dac? este posibil, utiliza?i sec?iunea relevant? a site-ului nostru web pentru a v? ?nregistra online.

Pl??i f?r? contact

Numai pl??i cu carduri de debit sau credit f?r? contact sunt acceptate la bordul aeronavei noastre.

Scaunele de la bord

Clasa economic? are o capacitate de locuri suficient? pentru a men?ine spa?ii ?ntre pasagerii. La clasa Business scaunul din mijloc va fi intoteauna neocupat. La aeronavele configurate cu dou? locuri, va exista ?ntotdeauna o singur? persoan? a?ezat? la fiecare pereche de locuri.

Aeroporturi

V? rug?m s? re?ine?i c? procedurile generale ale punctelor de control ?i securitate pot fi ajustate. V? recomand?m s? ajunge?i la aeroporturi mai devreme. Exist?, de asemenea restric?ii care reglementeaz? furnizarea anumitor servicii. Astfel, saloanele aeroporturilor, restaurantele, magazinele ?i alte facilit??i pot fi ?nchise temporar.

Limit?ri ale serviciilor în timpul zborului

Gust?rile la bordul aeronavelor Czech Airlines

S-ar putea s? apar? modific?ri la meniurile precomandate din selec?ia noastr? GOURMET MENU ?n clasa Economic?, ?n timp ce la clasa Business, unde putem garanta un loc liber ?ntre pasageri, b?uturile r?coritoare vor fi servite ca de obicei. O selec?ie limitat? de r?coritoare de zbor BISTRO-ON-BOARD va fi oferit?. Detaliile vor fi furnizate de echipaj. Toate r?coritoarele de la bord includ ambalaje protectoare.

V? rug?m s? v? ?ndep?rta?i m??tile de fa?? doar pe durata servirii meselelor ?i a b?uturilor! Dup? ce a?i terminat de mancat ?i de b?ut, pune?i masca de fa?? imediat.

Travel Sky Shop FLY & BUY

Pentru a reduce la minimum contactele dintre pasageri ?i membrii echipajului, nu va fi posibil? achizi?ionarea de m?rfuri oferite de revista FLY & BUY.

Revista Mywings ?n timpul zborului

Toate materialele tip?rite ?i distribuite la bordul aeronavelor noastre au fost limitate la minimum. Prin urmare, nu ve?i g?si ?n acest moment revista Mywings la bordul aeronavei noastre.

Reglement?ri de intrare specifice fiec?rei ??ri

?n cazul zborurilor c?tre unele destina?ii, vi se poate solicita s? completa?i un formular la bordul aeronavei sau la aeroport. Prin urmare, v? rug?m s? ave?i asupra dvs. un stilou sau un pix, deoarece, din motive de igien?, accesoriile de scris nu pot fi distribuite de c?tre echipaj.

Republica Ceh?

Republica Ceh?

Condi?ii de c?l?torie pentru cet??enii ??rilor din UE selectate

Cet??enii ??rior UE + selectate ?i str?inii cu statut de rezident pe termen lung ?ntr-unul dintre aceste state membre, pot c?l?tori ?n Republica Ceh? f?r? a fi nevoi?i s? demonstreze scopul c?l?toriei ?i s? trimit? o confirmare a trecerii testului SARS-CoV-2 cu un rezultat negativ. Ministerul S?n?t??ii a emis o m?sur? de protec?ie, care ?mparte ??rile UE + ?n trei grupuri, ?n func?ie de riscul bolii COVID-19: ??ri cu risc sc?zut (verde), risc mediu (portocaliu) ?i risc ridicat (ro?u). Pute?i g?si informa?ii suplimentare pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe, AICI.

?nchiderea temporar? a birourilor de vanzare din Praga

Birourile de vanz?ri ale Czech Airlines (pe Evropská 846 / 176a, Praga 6 ?i ?n terminalele 1 ?i 2 ale aeroportului din Praga ) sunt ?nchise temporar din cauza m?surilor anti-criz? adoptate de guvernul Cehiei. Ne cerem scuze pentru nepl?cerile cauzate ?i v? mul?umim pentru ?n?elegere.

Belgia

Belgia

As from August 1st, all passengers travelling to Belgian territory need to complete a Passenger Locator Form (PLF) regardless of their departure point and nationality. This is possible as from 48h before boarding the flight.

The PLF must be completed online, where the passenger will obtain a QR code receipt to be presented at check-in and/or boarding. Only persons who are technically unable to fill in the electronic form will be allowed to use the paper form - filled out and handed over before boarding.

Passengers failing to submit this form or providing misleading and incomplete information will be denied boarding.

Finlanda

Finlanda

Before your journey, please review the current conditions for travelling to Finland based on the recommendations of the Finnish Institute for Health and Welfare available HERE.

Germania

Germania

Change of CABIN BAGGAGE Rules for Departures from Germany

Pe baza deciziei Poli?iei Federale Germane, pentru a asigura cea mai bun? protec?ie a pasagerilor ?i a personalului din aeroporturi ?n timpul verific?rilor de securitate, este posibil s? transporta?i DOAR UN BAGAJ DE CABIN? PENTRU PLEC?RILE DIN GERMANIA, adic? fie o geant? de cabin?, fie o mic? geant? personal?. V? rug?m s? verifica?i c? nu ave?i aceste articole interzise asupra dvs. sau ?n bagajul de man?.

?n cazul ?n care biletul v? permite s? transporta?i mai mult de un bagaj de man?, pute?i verifica gratuit o pies? de bagaj pentru a fi transportat? ca bagaj de cal?. Aceast? nou? politic? se aplic? ?i pasagerilor de tranzit care trec prin verific?rile de securitate pe aeroporturile din Germania.

Ne cerem scuze pentru orice inconvenient ?i v? mul?umim pentru cooperare.

Purta?i m??ti de fa?? pe aeroportul din Frankfurt

Dac? zbura?i de la / c?tre Frankfurt, v? rug?m s? nu uita?i s? v? acoperi?i nasul ?i gura la aeroport cu echipament de protec?ie (o masc? de fa??). Aceast? obliga?ie se aplic? ?n spa?iile din terminale, magazinelor, restaurantelor (cu excep?ia b?utului ?i m?ncatului) ?i ?n mijloacele de transport ale aeroportului. Sunt excepta?i de la regul?, copiii sub ?ase ani ?i persoanele care nu pot avea c?ile respiratorii blocate din motive de s?n?tate sau psihologice.

Grecia

Grecia

At the latest the day before arrival, all passengers headed to Greece must fill in a registration form available at travel.gov.gr.

After filling out the form, the passenger will receive an email or SMS message with a QR code, which should be presented together with the required travel documents at the check-in counter. The QR code can be presented printed or displayed on the screen of a portable electronic device (mobile phone, etc.).

Passengers who fail to present a QR code (or a confirmation e-mail of a timely registration), will be excluded from transport.

* We recommend filling in the form in Google Chrome or Mozilla Firefox. The QR code is usually generated and received on the day of passengers′ scheduled arrival at the destination.

* Due to the time difference, we recommend filling in the form no later than 24 hours before the scheduled arrival at the destination.

* Only one form is allowed for all family members travelling together. In this case, all family members will prove themselves by a common QR code, or by email confirming joint registration.

Islanda

Islanda

Before the trip, review the new measures applied by the Icelandic government to enter the territory of Iceland.

The Icelandic authorities require all arriving passengers to undergo quarantine. All passengers traveling to Iceland are required to fill out a pre-registration form before arrival, which includes their contact information, address during their quarantine in Iceland and a declaration of health. Children born 2005 or later are exempt from pre-registration, testing and quarantine related to travel. Quarantine duration after arrival is 14 days but by undergoing a test for COVID-19 on arrival to Iceland and again after 5 days, this period may be shortened (see covid.is for details). A fee is charged for the test, payable on registration or at the border when the first sample is collected. The 2nd test is included in this charge.

Learn more about the conditions of entering the country here:
Instructions for quarantine for visitors in Iceland
https://www.covid.is/english
http://visit.covid.is/
Frequently Asked Questions

Regatul Unit

Regatul Unit

Before your trip, review the current measures applied by the UK government to enter the territory of United Kingdom, including mandatory online registration prior to your arrival.
Learn more about the conditions of entering the country at: www.gov.uk/uk-border-control

Romania

Romania

Plec?ri din Aeroportul Bucure?ti - Otopeni (OTP)

V? rug?m s? ajunge?i la aeroport cu 3 ore ?nainte de plecarea programat? a zborului dvs. Motivul este s? prevenim cozile la ghiseele de check-in.

Spania

Spania

To?i pasagerii care c?l?toresc ?n Spania trebuie s? completeze ?nainte de plecare un formular electronic disponibil pe spth.gob.es sau ?n aplica?ia SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.

Ucraina

Ucraina

With effect from 28 August 2020 to 28 September 2020, the entry of foreigners into the territory of Ukraine is prohibited, with the exception of the categories of persons listed here. Please make sure you meet the conditions for entry to Ukraine.

Accesa?i site-urile IATA ?i verifica?i regulile ?i reglement?rile ?n vigoare pentru a intra ?n ?ara de destina?ie final?.

Companii aeriene partenere

Poate ap?rea situa?ia cand achizi?iona?i un bilet la Czech Airlines (iar Czech Airlines nu este transportatorul), operatorul este o companie aerian? partener? sau un alt transportator opereaz? o parte din c?l?toria dvs.

V? recomand?m s? vizita?i site-urile companiilor aeriene partenere pentru toate informa?iile de ultim? or? despre instruc?iunile de c?l?torie Covid-19 la bordul aeronavei lor:

Pentru cele mai recente informa?ii de la SkyTeam, o alian?? de companii aeriene din care Czech Airlines este membru, v? rug?m s? face?i clic aici.

成长视频在线观看免费-成长高清视频观看