Despre noi

Scurt? prezentare

Suntem o companie aerian? european? modern? care ofer? servicii prietenoase ?i flexibile, bazate pe siguran??, calitate, experien?? ?i o tradi?ie care dateaz? din anul 1923. Ca una dintre cele mai vechi cinci companii aeriene din lume, suntem membri fondatori ai Asocia?iei Interna?ionale de Transport Aerian (IATA), iar din 2001, membru al alian?ei globale de companii aeriene SkyTeam.

Sediul companiei

Compania comercial?: ?eské aerolinie a.s.
Sediu: Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 – Vokovice
CUI: 45795908
Cutia de date: 6crcdrn

?nregistrat? ?n Registrul Comercial la Tribunalul Municipal din Praga, sec?iunea B, dosar 1662, ?n data de 1 august 1992.

Specializare ?i certificare

Ne concentr?m pe transportul comercial de pasageri pe curse regulate, dintre alte activit??i fac parte operarea zborurilor charter speciale, leasingul capacita?ii de rezerv? pe aeronave altor transportatori, ?i transportul ?i expedierea de m?rfuri

Czech Airlines sunt certificate conform ISO 14001 (Managementul Mediului) ?i din 2005 de asemenea ?n conformitate cu IOSA (IATA Auditul Siguran?ei de Func?ionare).

Structura ac?ionarilor companiei

Czech Airlines sunt o societate pe ac?iuni ?nc? din anul 1992. Ac?ionarii no?tri (inclusiv participa?ia lor) sunt:

 • Smartwings, a. s. (97,735%)
 • ?eská poji??ovna a. s. (2,265%)

Flotila companiei

Flotila Czech Airlines este alc?tuit? din 13 aeronave:

 • 1x Airbus A330
 • 6x Airbus A319
 • 5x ATR 72
 • 1x Boeing 737-800

Czech Airlines este membr? a concernului Smartwings Group

Societatea ?eské aerolinie a.s., cu sediul ?n Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praga 6, CUI: 45795908, ?nregistrat? ?n Registrul comer?ului de pe lang? Tribunalul Municipal Praga cu nr. B 1662, ca o entitate controlat? face parte din concernul dirijat de societatea Smartwings, a.s., cu sediul ?n Praga 6, K Leti?ti 1068/30, CP 160 08, CUI: 25663135, ?nregistrat? ?n Registrul comer?ului care opereaz? ?n Republica Ceh? ca entitate de gestionare.

Concernul este condus de societatea Smartwings, a.s., din care fac parte urm?toarele companii:

?eské aerolinie a.s., cu sediul ?n Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praga 6, Cod de identificare: 45795908, societate ?nregistrat? ?n Registrul comer?ului de pe lang? Tribunalul Municipal Praga ?n partea B, fila 1662.

Smartwings Slovakia, s. r. o., cu sediul ?n Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, Cod de identificare: 47880627, societatea este ?nregistrat? ?n Registrul comer?ului de pe lang? Tribunalul districtual de la Bratislava la fila 100343/B, fondat? ?n Slovacia este guvernat? de legisla?ia Slovaciei.

Smartwings Poland Sp. z o. o., cu sediul ?n Gordona Bennetta, nr. 2 B, 02-159 Var?ovia, Cod de identificare: 142926546, NIP: 5222978306, societatea fondat? ?n Polonia este guvernat? de legisla?ia Poloniei.

Smartwings Hungary Kft., cu sediul ?n 16 Wesselényi utca 16/A, 1077 Budapesta, Cod de identificare: 01-09-693315, societatea fondat? ?n Ungaria este guvernat? de legisla?ia Ungariei.

Smartwings Germany GmbH, cu sediul ?n Theatinerstra?e 23, c/o Baker&McKenzie, 80333 München, Cod de identificare: HRB 221461, societate ?nregistrat? ?n Registrul comer?ului de pe lang? Tribunalul districtual de la München, fondat? ?n Germania este guvernat? de legisla?ia Germaniei.

Smartwings Building, s.r.o., cu sediul ?n Praga 1, Václavské nám. 53/815, 110 00 Praga 1, Cod de identificare: 64583970, societate ?nregistrat? ?n Registrul comer?ului de pe lang? Tribunalul Municipal Praga ?n partea C, fila 41233.

Aceast? notificare se face ?n conformitate cu dispozi?ia art. 79 alin. 3 L. nr. 90/2012 M.O., privind societ??ile comerciale, modificat?.

Echipa de conducere

PETR KUDELA

Pre?edinte al Consiliului Directorial

?

MARTIN ?TOLBA

Vicepre?edinte al Consiliului Directorial

RADEK MüLLER

Membru al Consiliului Directorial

Consiliu de Supraveghere

JI?í JURáN

Pre?edintele Consiliului de Supraveghere

AUGUSTIN KOHOUTEK

Vicepre?edinte al Consiliului de supraveghere

LUDVíK MACHá?EK

Membru al Consiliului de Supraveghere

Informa?ii juridice

Czech Airlines verific? periodic ?i actualizeaz? informa?iile de pe propriul site. ?n ciuda acestor eforturi, este posibil ca unele informa?ii s? fi fost modificate de la ultima actualizare. Prin urmare, nu ne asum?m responsabilitatea ?i nu garant?m pentru actualitatea, corectitudinea ?i caracterul complet al informa?iilor prezentate.

Acela?i lucru este valabil pentru toate celelalte site-uri web legate de site-ul Czech Airlines prin intermediul hyperlink-urilor. Czech Airlines nu ??i asum? responsabilitatea pentru con?inutul respectivelor site-uri web. Unele informa?ii ?i oferte sunt furnizate de partenerii no?tri ca servicii separate. V? rug?m s? re?ine?i c? aceste servicii ?i oferte se supun termenilor ?i condi?iilor partenerilor no?tri ?i c? nu se poate infera nici o recomandare sau garan?ie datorit? acces?rii acestor link-uri de pe site-ul web al Czech Airlines. Czech Airlines nu sunt responsabile pentru un astfel de con?inut. Ace?ti furnizori nu reprezint? Czech Airlines.

Mai mult, Czech Airlines ??i rezerv? dreptul de a modifica sau completa informa?iile furnizate.

Con?inutul ?i structura site-urile Czech Airlines sunt protejate prin drepturi de autor. Copierea informa?iilor sau datelor, ?n special utilizarea textelor sau a?graficii, este posibil? numai cu acordul prealabil scris al Czech Airlines.

SkyTeam

SkyTeam este o alian?? global? a dou?zeci de companii aeriene. Dispunand de una dintre cele mai mari re?ele de puncte de transfer, SkyTeam ofer? celor peste 630 de milioane calatori ai s?i urm?toarele beneficii:

 • ca?tigarea de mile la orice zbor cu o companie aerian? membr? SkyTeam ?i utilizarea lor la zborurile oric?rei companii membre
 • accesul gratuit la peste 750 de saloane membre din ?ntreaga lume
 • membrii SkyTeam Elite Plus au garantat? rezervarea chiar ?i pe zborurile complet ocupate
 • peste 14,500 zboruri zilnice spre 1,150 aeroporturi din 175 ??ri
 • mai multe op?iuni de tarifare pentru mai multe destina?ii
 • o re?ea global? extins? de puncte de transfer pe zborurile companiilor aeriene membre SkyTeam
 • pentru comoditatea pasagerilor, membrii SkyTeam beneficiaz? de check-in simplificat
 • un singur check-in la zborurile cu transfer
 • informa?ii ?n orice birou SkyTeam din ?ntreaga lume.
Skyteam.com

Mediul înconjur?tor

?n anul 2008 compania a introdus sistemul de management de mediu EMS (Environmental Management System). Acest sistem a fost stabilit ?n conformitate cu cerin?ele standardului ISO 14001 ?i este certificat periodic de companii interna?ionale. Scopul nostru este de a ac?iona constant pentru reducerea efectelor directe ?i indirecte ale activit??ilor noastre asupra mediului, ?i de a aplica la maximum principiul prevenirii ?i evit?rii polu?rii.

Politica de poluare fonic? a Czech Airlines

Suntem con?tien?i de faptul c? zgomotul produs de aeronave este perceput ca o problem? grav?. Este ?ns? de asemenea necesar ca solu?iile pentru reducerea polu?rii fonice s? se conformeze criteriilor de securitate ?i s? fie realiste punct de vedere economic.

Principii aplicate ?n mod obi?nuit pentru reducerea zgomotului de func?ionare a aeronavelor

 • Aeronava ?n zbor produce dou? tipuri de zgomot. Cea mai important? component? este zgomotul unit??ilor de propulsie (motoare). Aerodinamica este o alt? surs? semnificativ? de zgomot, care apare ca o consecin?? natural? a mi?c?rii aeronavei ?n aer. La noua genera?ie de aeronave, tehnologia modern? permite reducerea semnificativ? a nivelului de zgomot la ambele componente. ?n ultimii 20 de ani Czech Airlines au realiniat fundamental componen?a flotei companiei, ?nlocuind treptat vechile tipuri de aeronave cu altele noi, care sunt certificate ?n conformitate cu standardele interna?ionale pentru categoriile de zgomot mai sc?zut. Modernizarea flotei continu? ?i ?n prezent.
 • Planificarea ?i gestionarea utiliz?rii terenurilor este ?n principal responsabilitatea Autorit??ii de Construc?ii, ?n timp ce administratorul ?i operatorul aeroportului este ini?iatorul modific?rilor. ?n pofida tuturor restric?iilor, operarea aeronavelor polueaz? fonic, de aceea zona din jurul aeroporturilor, respect? un regim specific. Administratorul aeroportului, compania Leti?tě Praha, a. s. (Aeroportul Praga) informeaz? despre acest lucru pe site-ul s?u.
 • Restric?iile / interdic?iile opera?ionale sunt aplicate ca m?suri restrictive pentru prevenirea zgomotului excesiv cauzat de survolare ?n zone dens populate ?i la ore sensibile la zgomot (de exemplu, noaptea).Detalii privind aceste restric?ii sunt publicate ?n Ghidul de Informa?ii de zbor. Aceste restric?ii se pot ?nc?lca numai ?n situa?ii necesare pentru siguran?a zborului. Informa?iile despre activit??ile ?n domeniul controlului traficului aerian sunt furnizate de Organiza?ia de Gestionare a Traficului Aerian din Republica Ceh? pe site-ul s?u.
 • Opera?iunile de decolare (piste SID) ?i aterizare (piste STAR) influen?eaz? cel mai puternic nivelul de zgomot ?n vecin?tatea aeroporturilor. Procedurile opera?ionale sunt create ?n colaborare de c?tre operatorul aeroportului, operatorul principal al de aeronavelor ?i un furnizor cheie de servicii de trafic aerian. Procedurile sunt aprobate de Autoritatea Avia?iei Civile. Czech Airlines particip? la procedurile de aeroportul din Praga-Ruzyne. Procedurile de decolare ?i de aterizare rezultate sunt apoi publicate ?n Manualul de informa?ii de zbor ?i sunt obligatorii pentru pilo?i.

Adaptarea procedurilor de reducere a polu?rii fonice depinde de forma fizic? a aeroportului ?i de ?mprejurimile sale. Obiectivul principal este s? se asigure c? cel mai mic num?r de persoane sunt afectate de zgomotul avia?iei cu respectarea siguran?ei zborului ?i cu men?inerea unei capacit??ii rezonabile.

Indiferent de specificul aeroportului respectiv, procedurile de decolare ?i aterizare sunt bazate pe urm?toarele principii generale:

 • Pentru decol?ri, procedurile difer? ?n func?ie de faza decol?rii unde trebuie redus zgomotul. Aceasta reglementeaz? utilizarea puterii de decolare (maxime) a sistemului de propulsare (motor) ?i configura?ia de decolare a aripilor. Utilizarea puterii maxime determin? atingerea rapid? a unei altitudini suficiente pentru protejarea ariilor periferice ?mpotriva zgomotului. Pentru a proteja de zgomot ?i zona din imediata apropiere, se selecteaz? un regim cu accelera?ia anterioar? a avionului, astfel ?ncat decolarea s? poat? continua cat mai devreme la o putere redus?.
 • Pentru a reduce poluarea sonor? ?n timpul ateriz?rii se utilizeaz? o coborare continu? cu viteza ?i puterea motorului neschimbate. Scopul este de a realiza o coborare continu? la o putere ?i o rezisten?? reduse, pentru a facilita scoaterea trenului de aterizare cat mai tarziu posibil.

Atat la decolare atat ?i la aterizare se monitorizeaz? respectarea procedurilor de reducere a polu?rii fonice. Deciziile echipajelor de aeronave sunt bazate cu prioritate pe men?inerea siguran?ei zborului. Cu toate acestea, exist? cazuri ?n care pentru a men?ine siguran?a zborului este necesar s? se abat? de la procedura prescris?. - de exemplu, ?n caz de conflict de trafic, furtun?, etc.

Pilo?ii Czech Airlines urmeaz? continuu cursuri de formare ?n care procedurilor de reducere a polu?rii fonice li se acord? aten?ia cuvenit?.

Nivelurile de zgomot din opera?iunile aeronavelor pe aeroportul Praga?Ruzyně sunt reglementate de Aeroportul din Praga, o societate pe ac?iuni. Czech Airlines, la fel ca ?i al?i transportatori aerieni, pl?te?te taxe de zgomot pentru fiecare aterizare ?i decolare efectuat? pe aeroportul Praga?Ruzyně. Suma perceput? este ?n func?ie de ora zilei (taxe aplicate sunt diferite prentru opera?iunile de zi sau de noapte), greutatea maxim? la decolare a aeronavei ?i clasificarea corespunz?toare a categoriei de zgomot ?n conformitate cu certificatul de zgomot eliberat de OACI (Organiza?ia Avia?iei Civile Interna?ionale).

Compania Aeroportul Praga a.s. a aplicat m?suri de reducere a zgomotului ?n zona protejat? de zgomot a aeroportului Praga?Ruzyně, facilitand ?nlocuirea ferestrelor cu modele care au izolare fonic? certificat?. Pentru finan?area acestor m?suri, fondul utilizeaz? taxele de zgomot. Czech Airlines este unul dintre principalii contribuitori la fond, datorit? ponderii sale importante din opera?iunile anuale ale aeroportului. Czech Airlines pl?te?te anual taxe de zgomot de zeci de milioane de coroane.

?ncepand cu sezonul de var? 2018, 14 niveluri/categorii de zgomote de aeronave sunt recunoscute de aeroportul Praga?Ruzyně, categoria 1 fiind cea mai lini?tit?, iar categoria 14 fiind cea mai zgomotoas?. Taxele pe zgomot variaz? ?n func?ie de ora din zi, cu costuri semnificativ mai mari aplicate opera?iunilor pe timp de noapte.

Emisiile aeronavelor

Emisiile provenite din avia?ie reprezint? ?n prezent aproximativ trei procente din totalul emisiilor de gaze cu efect de ser? ?n UE, dar continu? s? creasc? rapid.

Czech Airlines sunt incluse din anul 2009, ?n Sistemul de Comercializare a Cotelor de Emisie ?n Comunitate (Emission Trading Scheme, EU ETS). EU ETS este primul dintre mecanismele prin care Uniunea European? s?-?i ?ndeplineasc? angajamentele Protocolului de la Kyoto, ?n care p?r?ile s-au angajat s? reduc? emisiile de gaze cu efect de ser?. Ini?ial, sistemul a inclus doar surse sta?ionare de poluare a aerului (centrale electrice, centrale termice, cazane mari, etc.). Din 2012, sistemul se aplic? explicit ?i avia?iei. Scopul Sistemului de Comercializare a Cotelor de Emisie este efortul de a reduce emisiile de gaze cu efect de ser?.

Cadrul legislativ de comercializare a permiselor de emisie ?n domeniul avia?iei sunt reglementate la nivelul UE de o directiv? a Parlamentului ?i Consiliului European nr. 2008/101/CE (?n continuare ?directiva“), pe baza c?reia sistemul EU ETS din 2012 este extins pentru a include ?i sectorul avia?iei civile. Transpunerea directivei ?n legisla?ia ceh? este realizat? prin Legea nr. 383/2012 Col.

Sistemul EU ETS se aplic? na:

 • toate zborurile cu aterizare sau decolare din orice stat membru al UE, Norvegia, Islanda ?i Liechtenstein,
 • to?i transportatorii ?nregistra?i nu numai ?n UE, ci ?i ?n afara UE, care nu sunt exceptate (firme mici).

Practic, fiecare transportator care ?ncepe ?i/sau ?ncheie zborul ?n cadrul UE (+?Islanda, Liechtenstein ?i Norvegia) va trebui s?-?i procure pentru fiecare zbor individual o cantitate de permisii de emisie care vor compensa emisiile de CO2 produse de zborul respectiv.

Operatorul de aeronave incluse ?n EU ETS are obliga?ia s? monitorizeze ?i s? raporteze ?n fiecare an emisiile anuale de CO2 produse ?n cursul anului calendaristic. O condi?ie necesar? pentru monitorizarea ?i raportarea emisiilor de CO2 ?i a datelor despre tone-kilometri este aceea de a avea un plan de monitorizare a emisiilor sau a tonelor-kilometri, care este aprobat oficial de c?tre Ministerul Mediului. Datele despre tone-kilometri sunt monitorizate ?i raportate numai ?n scopul depunerii cererii de alocare gratuit? a cotelor de emisii pentru perioada de comercializare sau pentru alocarea de certificate gratuite de emisii din rezervele speciale.

Czech Airlines efectueaz? monitorizarea emisiilor pentru fiecare zbor ?i evalueaz? tendin?ele ?n func?ie de utilizarea capacit??ii aeronavei ?i de al?i factori. Cantitatea de emisii din timpul zborului depinde de tipul de aeronav? ?i de motor, dar ?i de varsta lor, de ?nc?rcarea aeronavei, alegerea rutei, condi?iile meteo curente ?i de al?i factori.

Tratarea apelor reziduale

?n prezent, Czech Airlines nu produc ape uzate tehnologice. Apele reziduale rezultate din opera?iuni obi?nuite sunt deversate ?n sistemul de canalizare ?n zona sediului firmei.

De?eurile

Managementul de?eurilor generate de opera?iunile Czech Airlines se efectueaz? ?n conformitate cu legisla?ia ?n vigoare, confirmat? prin inspec?ii periodice de c?tre autorit??ile publice. Producerea diferitelor tipuri de de?euri este monitorizat? ?n mod constant pentru a reduce ?n mod continuu cantit??ii de de?euri periculoase. O mare aten?ie este acordat? utiliz?rii de?eurilor ?nainte de eliminare.

Sortarea de?eurilor permite utilizarea eficient? a materialelor sortate (hartie, sticl?, folii de aluminiu, diverse materiale plastice, metale ?i lemn) ?i este benefic? ?i din punct de vedere economic.

Degivrarea aeronavelor

Lichidele de degivrare sunt utilizate pentru eliminarea ?i prevenirea ?nghe??rii aeronavelor ?nainte de decolare. Degivrarea aeronavelor noastre se realizeaz? folosind dou? tipuri de lichid de degivrare. Primul este destinat degivr?rii propriu-zise a aeronavei (tope?te ghea?a ?i z?pada), al doilea este folosit ?n principal pentru prevenirea depunerilor de polei pe avion (strat ader? la aeronav? datorit? structurii speciale a polimerilor).

Degivrarea aeronavelor noastre este efectuat? de companii individuale de handling.

成长视频在线观看免费-成长高清视频观看