Informa?ii de c?l?torie

Bagaje

Num?rul ?i greutatea bagajelor pe care le pute?i check-in gratuit sau lua la bord difer? ?n func?ie de clasa de c?l?torie ?i de condi?iile pachetului tarifar cump?rat. Aici g?si?i tot ce trebuie s? ?ti?i despre transportul bagajelor de man? ?i a celor de cal?, al echipamentului sportiv, al obiectelor de valoare sau fragile sau ce s? face?i atunci cand ceva nu este ?n regul? cu bagajul dumneavoastr?.

Mai mult

Clase de c?l?torie

Alege?i serviciile pe care le utiliza?i ?ntr-adev?r pe parcursul zborului cu noi. V? oferim din nou cinci pachete tarifare ?n dou? clase de c?l?torie, ceva pentru fiecare, conform cerin?elor, preferin?elor ?i posibilit??ilor financiare actuale ale dvs.

Pachetele noastre tarifare v? permit s? selecta?i? ?i combina?i serviciile incluse ?n pre?ul biletului de avion cu cele suplimentare.??n func?ie de nevoile reale, v? crea?i propriul pachet de servicii pe care le utiliza?i cu adev?rat pe parcursul zborului cu noi.

Mai mult

C?l?toria cu copii

Copiii se num?r? printre cei mai aprecia?i pasageri ai no?tri? P?rin?ilor acestora le sunt destinate urm?toarele informa?ii.

Mai mult

C?l?toria cu animale

?tim ce ?nseamn? pentru Dvs. confortul ?i siguran?a animalelor de kompanie. ?nainte de a v? decide s? c?l?tori?i cu ele, studia?i cu aten?ie posibilit??ile ?i condi?iile ?transpotului acestora pe zborurile operate de Czech Airlines.

Mai mult

C?l?toria f?r? bariere

Servicii de asisten?? pentru pasagerii cu mobilitate redus?, oferim gratuit.?V? rug?m s? consulta?i ?n prealabil cu medicul dumneavoastr? dac? starea dumneavoastr? permite transportul aerian.?Serviciul de asisten?? este disponibil simultan cu achizi?ionarea de bilete cu cel pu?in 48 de ore ?nainte de plecare, la centrul nostru de contact.

Mai mult

Gestionarea rezerv?rii

Rezervarea creat? ?i biletele achizi?ionate le pute?i gestiona on?line ?ntr-un loc prin intermediul? aplica?iei REZERV?RILE MELE sau le pute?i ?desc?rca pe telefonul mobil cu ajutorul uneia din aplica?iile complet native ale Czech Airlines pentru sistemele de operare iOS, Android sau Windows.

Mai mult
Randuri de scaune de pasageri goale la bordul unei aeronave

Locuri ?n avion

Alege?i locul ?n care dori?i s? sta?i la bordul aeronavei atunci cand v? rezerva?i biletul. Achizi?iona?i un loc preferat ?i confortabil ?n randurile din fa??, la ie?irile de urgen?? sau selecta?i unul dintre locurile disponibile neocupate. Pute?i face acest lucru ?i mai tarziu, utilizand aplica?ia REZERV?RILE MELE.

Mai mult

Siguran?a ?n timpul transportului

La transportul aerian sunt valabile reguli de siguran?? stricte ?i din acest motiv este cel ma sigur mijloc de transport. Siguran?a c?l?torilor ?i a opera?iunilor de zbor reprezint? prioritatea noastr? absolut?. Face?i cuno?tin?? cu regulile de siguran?? pe care se va baza c?l?toria dumneavoastr?.

Mai mult

Condi?ii de transport

Citi?i cu aten?ie condi?iile de transport al pasagerilor ?i bagajelor pe liniile operate de Czech Airlines.

Mai mult

Check-in

Check-in la zborul cu noi ?l pute?i face ?n urm?toarele moduri: on?line, pe site-ul nostru prin intermediul telefonului mobil ?i aplica?iile noastre native sau pe site-ul mobil, direct la ghi?eele check-in contoare sau pe unele aeroporturi ?i la chio?curile self?service de check-in. Toate metodele de check-in sunt gratuite.

Mai mult

Saloanele de pe Aeroportul

Bucura?i-v? de a?teptarea dinaintea plec?rii Dvs. ?ntr-un mediu exclusivist ?i relaxa?i-v? la la pre?uri avantajoase ?ntr-unul din saloanele Menzies Aviation din Terminalele 1 ?i 2 de la Aeroportul Václav Havel Praga.

Mai mult

SkyPriority

Cu SkyPriority ob?ine?i servicii de exclusivitate ?i prioritate pe aeroporturile unde activeaz? aliance SkyTeam. Pe aeroport v? ghideaz? simplu ?i rapid simbolurile ro?ii  caracteristice serviciului SkyPriority. Cu ele sunt dotate ?i biletele de avion, itineraiile ?i biletele de ?mbarcare ale c?l?torilor, care sunt ?ndrept??i?i s? utilizeze serviciul SkyPriority. Datorit? tuturor regulilor SkyPriority, absolut totul, de la ?ndeplinirea prioritar? a formalit??ilor pan? la controlul de imigrace ?i al pa?aportului se desf??oar? lejer ?i identic indiferent de aeroport.

Mai mult

Gust?ri pe durata zborurilor Czech Airlines

Lucrand cu buc?tari cehi renumi?i, v? preg?tim manc?ruri folosind ingrediente de cea mai bun? calitate pentru a v? asigura c? mancarea are acela?i gust la o altitudine de aproape 11 km cat ?i la sol. ?n clasa Business, servim manc?ruri de cea mai ?nalt? calitate ?i oferim o selec?ie larg? de b?uturi, toate incluse ?n pre?ul biletului. ?n cazul zborurilor pe rute scurte, pasagerii cu bilete la clasa economic? pot comanda mese calde ?i reci din oferta noastr? GOURMET MENU sau pot cump?ra ?n timpul zborului gust?ri u?oare, dulci sau s?rate.

Mai mult

Sky Shop

Alege?i? ?i comanda?i la pre?uri bune din oferta larg? de produse premium de la Sky Shop on-line??nc? dinaintea zborului, dar cel tarziu pan? ?n 48 de ore, ?i le ve?i primi chiar la bordul avionului. Pentru cump?rarea m?rfurilor v? pute?i decide ?i pe durata zborului.

Mai mult

Revista MyWings

MyWings, o nou? revist? comun? disponibil? ?n timpul zborului pentru pasageri Smartwings ?i Czech Airlines, a fost lansat? ?n ianuarie 2019. Combin? cele dou? reviste oferite ?n timpul zborului ?publicate separat pan? acum de c?tre cei doi transportatori ?ntr-o singur? platform? puternic?, cu o acoperire larg?.

Mai mult

R?mane?i ?n contact cu noi

A?i dori s? primi?i informa?ii actuale despre noile servicii, produse ?i avantaje pe care vi le preg?tim? A?i dori s? ne ?mp?rt??i?i opiniile sau experien?ele cu serviciile noastre pe paginile noastre de web? V-a pl?cut zborul cu noi ?i a?i dori s?-i mul?umi?i cuiva din echipa noastr?? R?mane?i ?n contact cu noi. Reac?ia dumneavoastr? este important? pentru noi.

Mai mult

Bagaje ?ntarziate sau deteriorate

Ne pare r?u c? la sosire, bagajul dvs. a ?ntarziat sau este deteriorat. V? vom sf?tui cum s? procedeze ?n astfel de cazuri.

Mai mult

Bagaje ?n exces

Planifica?i-v? cu grij? cate bagaje ve?i necesita ?n c?l?torie. Dac? excedentul de bagaj sau transportul unui alt bagaj de cal? ?l cump?ra?i din timp pe paginile noastre web prin aplica?ia REZERV?RILE MELE, v? ve?i economisi nu numai cheltuieli dar ?i timp.

Mai mult

GOURMET MENU

Trateaz?-te cu gust?ri de calitate din clasa Economic ?i alege GOURMET MENU calde ?i reci din oferta noastr? actualizat? de specialit??i.

Mai mult

Joc cu licita?ie pentru Business class

V-a?i cump?rat bilet la clasa Economy pe site-ul nostru ?i a?i dori s? c?l?tori?i la clasa Business? ?ncerca?i serviciul Plusgrade.

Mai mult
Recep?ia salonului Menzies Aviation de la Aeroportul Václav Havel din Praga

Saloanele de pe Aeroportul din Praga

Comanda?i vizita la salonul de pe aeroportul Václav Havel din Praga, concomitent cu achizi?ionarea biletului de pe site-ul nostru. Se poate achizi?iona ?i suplimentar, la un bilet deja cump?rat, on?line prin intermediul aplica?iei REZERV?RILE MELE?sau prin centrul nostru de contact alte puncte de vanzare ale firmei, birouri ?i agen?ii de turism sau vanz?tori de bilete de avion.

Mai mult

Locuri preferate

Pentru a v? face c?l?torie dvs. cat mai convenabil? posibil, selecta?i ?i cump?ra?i locul preferat ?n avans, de preferin?? simultan cu biletul.?Pute?i?alege un loc ?n apropierea ie?irilor de urgen??, la fereastr? sau culoar, ?n randurile din fa?? la Airbus ?i Boeing sau invers ?n randurile din spate ?n avioanele de tip ATR.

Mai mult

Asigurarea de c?l?torie

?naintea zborului, pe parcursul concediului sau ?n c?l?toria de serviciu este posibil s? ave?i un num?r de probleme nea?teptate, din cauza c?rora ve?i fi sili?i s? anula?i sau schimba?i biletul ?i sejurul la destina?ie.?Cu ajutorul asigur?rii noastre de c?l?torie ob?ine?i servicii de asisten??, ajutor la probleme ?i acoperirea diverselor cheltuieli aferente evenimentului asigurat.??ncheia?i asigurarea de c?l?torie odat? cu biletul de avion ?i c?l?tori?i f?r? team? ?i griji.

Mai mult
成长视频在线观看免费-成长高清视频观看