Bagaje întârziate sau deteriorate

Bagaje întârziate

Ne pare r?u c? la sosire, bagajul dvs. a ?ntarziat Vom lua toate m?surile pentru a vi-l livra cat mai curand posibil.?

V? rug?m s? raporta?i imediat ?ntarzierea bagajelor la aeroport la ghi?eul marcat RIDICAREA BAGAJELOR / BAGGAGE CLAIM. Completa?i la ghi?eu cu un lucr?tor documentul Property Irregularity Report (PIR cu un num?r de referin??.?P?stra?i documentul cu grij? pentru monitorizarea on-line a bagajelor ?ntarziate.

Urm?rirea bagajelor ?ntarziate

Starea actual? a bagajului ?ntarziat o pute?i verifica on-line cu ajutorul serviciului WorldTracer.?

Urm?rirea bagajului întârziat

Bagajul g?sit ?n termen de cinci zile

?n cazul ?n care bagajul dvs. nu este g?sit ?n termen de 5 zile, completa?i formularul on-line de mai jos ?i ata?a?i:

 • Property Irregularity Report (PIR)
 • Cuponul de bagaj (Baggage Tag)
 • Lista de lucruri ?n bagaj (descrierea continutului, inclusiv marca, dimensiunea ?i culoarea ?mbr?c?mintei, eventual orice clarific?ri)

?n cazul ?n care nu am reu?it s? v? g?sim bagajele ?n termen de 21 zile de la sosire, completa?i formularul on-line de mai jos.

?n interesul prelucr?rii rapide a solicit?rii dvs., v? rug?m s? ne trimite?i urm?toarele documente:

 • Property Irregularity Report (PIR)
 • Cartea de ?mbarcare
 • Cuponul de bagaj (Baggage Tag)
 • Lista de lucruri din bagaj cu pre?ul ?i data data cump?r?rii lor ?i bonurile de plat?
 • Adresa ?i contul bancar.

Limitarea r?spunderii pentru pagube

La c?l?toria dvs. se poate referi Conven?ia de la Montreal sau de la Var?ovia, care guverneaz? ?i pot limita responsabilitatea operatorilor de transport aerian, printre altele pentru pierderea, deteriorarea sau ?ntarzierea bagajelor. Pentru mai multe informa?ii, consulta?i Condi?ii de transport.?

Dreptul de compensare a pagubei nu se aplic? la:

 • Pentru bagajele defecte sau deteriorate
 • Obiectele re?inute din motive de siguran??
 • Deterior?ri cauzate de con?inutul bagajului dvs
 • Deterior?ri produse din cauza ?nc?lc?rii condi?iilor de transport

Urm?rirea on-line a bagajului

Starea actual? a bagajului ?ntarziat o pute?i verifica on-line cu ajutorul serviciului WorldTracer ?i cu num?rul de referin??. Num?rul de referin?? (de ex. PRGOK12345) este men?ionat pe documentul Property Irregularity Report (PIR), pe care l-a?i ob?inut la aeroport, la ghi?eul de reclama?ii bagaje la declararea bagajului pierdut.

Urm?rirea bagajului întârziat

Bagaj deteriorat

Dac? descoperi?i deteriorarea bagajului dvs, anun?a?i-ne imediat la aeroport, la ghi?eul marcat ca RECLAMARE BAGAJE / BAGGAGE CLAIM. Completa?i la ghi?eu cu un lucr?tor documentul Damage Property Report (DPR) cu un num?r de referin??. Deteriorarea bagajului o pute?i anun?a ?i ?n scris cu on-line formular, ?n termen de maximum 7 zile de la primirea bagajului.

?n interesul prelucr?rii rapide a solicit?rii dvs., v? rug?m s? ne trimite?i urm?toarele documente:

 • Damage Property Report (DPR)
 • Cartea de ?mbarcare
 • Cuponul de bagaj (Baggage Tag)
 • Chitan?a de la repara?ie (?n cazul ?n care bagajul nu se poate repara, atelieru de repara?ii v? emite o dovadl privind ireparabilitatea lui
 • Adresa ?i contul bancar
 • Documente foto ale bagajului deteriorat

Lips? la con?inutul bagajelor verificate

Lipsa ccon?inutului din bagajul dvs. anun?a?i-o cu ajutorul on-line formular ?n termen de maximum 7 zile de la recuperarea bagajului.

?n interesul prelucr?rii rapide a solicit?rii dvs., v? rug?m s? ne trimite?i urm?toarele documente:

 • Cartea de ?mbarcare
 • Cuponul de bagaj (Baggage Tag)
 • Lista de obiecte pierdute cu pre?ul, data cump?r?rii ?i chitan?e
 • Adresa ?i contactul bancar
成长视频在线观看免费-成长高清视频观看