Bagaje

Bagajele de mân?

Ca bagaj de man? lua?i-v? numai lucrurile absolut necesare, de care ve?i avea nevoie la bord ?i obiectele care nu se pot transporta ?n bagajul de cal?, cum ar fi lucruri de valoare, documente ?i medicamente. Prin aceasta v? u?ura?i ?i le u?ura?i ?i celorlal?i c?l?tori urcarea ?i coborarea.

Limitele la transportul gratuit al bagajelor de man?

La bordul avioanelor Czech Airlines v? pute?i lua ca bagaj de man? gratuit ?n func?ie de condi?iile pachetului tarifar ?n care v-a?i cump?rat biletul de avion:

Pachet tarifar
Clasa de c?l?torie
LITE
Economy
PLUS
Economy
FLEX
Economy
BUSINESS LITE
Business
BUSINESS
Business
Bagaj de man??
Fiecare pan? la 8 kg ?i 55 x 45 x 25 cm
1 buc. 1 buc. 1 buc. 2 buc. 2 buc.
Obiect personal de mici dimensiuni
De exemplu po?et?, serviet?, geant? cu notebook, saco?? cu cump?r?turi de la Duty Free etc.
Sub 3 kg ?i 40 x 30 x 15 cm?
X 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

V? aten?ion?m c? m?rimea ?i num?rul bagajelor de man? le controleaz? lucr?torii de la check-in la poart? ?naintea fiec?rei urc?ri la bord.

De aceea asigura?i-v? c? bagajele de man? nu dep??esc num?rul maxim permis ?i dimensiunile: lungime 55 cm, l??ime 45 cm ?i adancime 25 cm inclusiv manerele, buzunarele laterale ?i roti?ele.

Toate celelalte obiecte v? rug?m s? le pune?i ?n bagajul de man?? sau ?n obiectul personal de mici dimensiuni. Bagajele de man? ?i obiectele personale de mici dimensiuni care dep??esc num?rul, dimensiunile sau greutatea, vi le transport?m cu taxa corespunz?toare??n cala avionului.

Unde se pot transporta bagajele de mân?

Bagajele de man? se pot transporta la bord numai ?n spa?iile pentru bagaje de deasupra capetelor c?l?torilor, obiectele personale de mici dimensiuni sub bancheta din fa?a dumneavoastr?. Capacitatea acestui spa?iu este limitat?. ?n momentul ?n care se umple, din motive de siguran?? suntem sili?i s? v? transport?m bagajul de man? sau obiectul personal de mici dimensiuni ?n cala avionului, deci ?ndepline?te limitele permise. ?n acest caz transportul lui este gratuit.

De ce este mai avantajos s? cumperi din timp excedent de bagaj sau un alt bagaj?

 • La plata la poarta de ?mbarcare avem taxele cele mai ridicate.
 • La poarta de ?mbarcare se poate pl?ti numai cu cardul.
 • Plata cash se poate efectua la ghi?eul cel mai apropiat care permite astfel de plat?.
 • ?n cazul ?n care c?l?torul nu prinde zborul, nu r?spundem de cheltuielile ?n plus legate de modificarea rezerv?rii.
 • ?n cazul neachit?rii taxei, suntem ?ndrept??i?i s? refuz?m transportul c?l?torului.

Bagajul de man? al copiilor

Copiii care c?l?toresc ?n poala unui adult, nu au dreptul la transportul propriului bagaj de man?. Copiii care au rezervare cu loc propriu, ??i pot lua cu ei la bord bagaje de man? ?n acela?i volum ca ?i adul?ii, ?n func?ie de pachetul tarifar la care ?i-au cump?rat biletul de avion. Informa?ii suplimentare g?si?i la sec?ia C?l?toria cu copii.

Obiecte ?i lichide interzise

Asigura?i-v? c? ?n bagatele de man? nu ave?i aceste obiecte interzise.

Informa?ii privind transportul lichidelor la bordul avioanelor g?si?i la sec?ia Lichide ?n bagajul de man?.

Dac? zborul este operat de alt transportator

Regulile de transport al bagajelor de man? pot diferi ?n cazul ?n care la transport contribuie alt transportator, decat Czech Airlines. Pentru informa?ii detaliate privind limitele transportului gratuit al bagajelelor de man? apela?i ?n acest caz la vanz?torul biletului de avion sau la transportatorul operator.

Bagaje de cal?

V? rug?m s? v? controla?i limita gratuit? ?i regulile la transportul bagajelor de cal?. Dac? a?i cump?rat deja biletul de avion la noi, limita pentru transportul gratuit al bagajelor de cal? o ve?i g?si pe bilet sau on-line pe paginile noastre web ??n?aplica?ia REZERV?RLE MELE. Din motive tehnice, nu este posibil s? verific?m bagaje cu o greutate mai mare de 32 kg ?i/sau 250 cm ?n total lungime, l??ime ?i ?n?l?ime, inclusiv manere, buzunare laterale si ro?i.

Limite pentru transportul gratuit al bagajelor de cal?

Transportul bagajelor de cal? la zborurile operate de Czech Airlines se conduce ?n func?ie de clasa de transport ?i de condi?ii pachetului tarifar la care a fost cump?rat biletul de avion. Transportul bagajului de cal? la cel mai ieftin pachet tarifar LITE se taxeaz?.

 

Pachet tarifar
Clasa de c?l?torie
LITE
Economy
PLUS
Economy
FLEX
Economy
BUSINESS LITE
Business
BUSINESS
Business
Limit? gratuit? Rute scurte ?i medii: X 1 buc. pan? la 23 kg 1 buc. pan? la 23 kg 2 buc., fiecare pan? la 32 kg
Avantajele de?in?torilor de carduri OK Plus*Silver, Gold ?i Platinum* 1 buc. ?n plus pan? la 23 kg + 1 buc. ?n plus pan? la 32 kg

* La programul de fidelitate OK Plus v? pute?i ?nregistra aici. Acelea?i avantaje le pot utiliza ?i de?in?torii cardurilor SkyTeam Elite ?i SkyTeam Elite Plus, care au bilet achizi?ionat pentru zbor cu Czech Airlines la orice companie aerian? din alian?a SkyTeam.

Greutatea bagajelor de cal? nu se poate aduna. Limita de greutate se refer? la fiecare bucat? de bagaj de cal?.

Bagajele care dep??esc limita gratuit? vi le transport?m cu taxa corespunz?toare.

Bagaje de cal? la copii

?i la copii transportul bagajelor de cal? se conduce dup? condi?iile pachetului tarifar la care au biletul achizi?ionat. Copiilor ?n varst? de sub 2 ani, care c?l?toresc ?n poala adultului, le transport?m gratuit c?ruciorul pliat ?i bagaj conform urm?toarelor condi?ii:

?

Pachet tarifar?
Clasa de c?l?torie
Limit? gratuit?
LITE
Economy
X
PLUS, FLEX
Economy
1 buc. pan? la 10 kg ?i 115 cm deci suma lungimii, l??imii ?i ?n?l?imii)
BUSINESS LITE, BUSINESS
Business

?

Copiii cu rezervare proprie de loc au dreptul la transportul bagajelor de cal? ?n acela?i volum ca ?i c?l?torii adul?i. Informa?ii suplimentare g?si?i la sec?ia C?l?toria cu copii.

Ce nu se pune ?n bagajul de cal??

?n bagajul de cal? nu au ce c?uta mai ales:

 • Lucruri de valoare, adic? bani, cecuri, carduri de credit, titluri de valoare sau negociabile, bijuterii ?i obiecte din metale pre?ioase sau chei,
 • Documente comerciale sau personale, adic? pa?apoarte sau alte acte de identitate,
 • Medicamente, ochelari de vedere ?i de soare,
 • Aparate electronice sau telefoane celulare, aparate de fotografiat, camere, notebook-uri, netbook-uri, CD, DVD sau alte aparate de ?nregistrat,
 • Instrumente muzicale, obiecte de art? sau fragile.

Articolele men?ionate pot fi transportate numai ?n bagajul de man? sau ca obiecte de valoare sau fragile.

Dac? zborul este operat de alt transportator

Regulile pentru transportul bagajelor de cal? pot varia dac? la transportul Dv. contribuie alt transportator decat Czech Airlines. Pentru informa?ii detaliate privind limitele transportului gratuit al bagajelor de cal? adresa?i-v? vanz?torului biletului de avion sau operatorului de transport.

Obiecte de valoare ?i fragile

Transportul obiectelor de valoare sau fragile v? rug?m s?-l solicita?i din timp la centrul nostru de contact. Informa?ii suplimentare g?si?i la sec?ia Obiecte de valoare ?i fragile.

Bagaje în exces

Taxe de transport dincolo de limita gratuit?:

?

Zboruri pe rute spurte ?i mijlocii (Europa + Orientul Apropiat): Economy
LITE, PLUS, FLEX
Business
BUSINESS LITE, BUSINESS
Fiecare bagaj ?n plus
Plata cu 36 sau mai multe ore ?naintea zborului**
25 EUR*
Fiecare bagaj ?n plus
Plata sub 36 de ore ?naintea zboruluie
35 EUR*
Fiecare bagaj ?n plus
Plata la poarta de ?mbarcare
45 EUR*
Excedent de bagaje pan? la 32 kg
Plata cu 36 sau mai multe ore ?naintea zborului
25 EUR* X
Excedent de bagaje pan? la 32 kg
Plata sub 36 de ore ?naintea zborului
35 EUR*

* Sau echivalentul ?n moneda local?
** Pre?ul prev?zut este valabil numai la cump?rarea pe paginile web ale Czech Airlines odat? cu biletul de avion sau prin aplica?ia REZERV?RILE MELE. La achizi?ionarea la centrul de contact, ?n birourile cu vanzare ?i la vanz?torii de bilete de avione pre?ul poate fi mai ridicat.

Cum s? cump?ra?i cel mai avantajos transportul excedentului de bagaj sau al altui bagaj?

cu condi?ia achit?rii cel taziu cu 36 de ore ?naintea decol?rii.

De ce este mai avantajos s? cump?ra?i din timp excedent de bagaj sau alt bagaj?

 • La plata la poarta de ?mbarcare avem taxele cele mai ridicate.
 • La poarta de ?mbarcare se poate pl?ti numai cu cardul.
 • Plata ?n cash se poate efectua la ghi?eul cel mai apropiat care permite astfel de plat?.
 • ?n cazul ?n care c?l?torul nu prinde zborul, nu r?spundem de cheltuielile ?n plus legate de modificarea rezerv?rii.
 • ?n cazul neachit?rii taxe suntem ?ndrept??i?i s? refuz?m trannsportul c?l?torului.

Limit?ri ?i ramburs?ri

Din motive tehnice, bagajul de cal? nu poate dep??i greutatea de 32kg ?i/sau dimensiunea de 250 cm ?n total lungime, l??ime ?i ?n?l?ime, inclusiv manere, buzunare laterale ?i ro?i. Pe paginile noastre web fiecare c?l?tor ??i poate cump?ra transportul a?3?bagaje de cal? peste limita gratuit? ?i exces de bagaj la fiecare dintre ele. ?n cazul ?n care necesita?i transportul a mai multor bagaje, v? rug?m s? v? adresa?i la centrul nostru de contact.

Dac? v? cump?ra?i un bilet de avion nerambursabil, taxele pentru transportul excedentului de bagaj sau a altui bagaj peste limita gratuit? sunt nerambursabile.

Cand zborul este operat de alt transportator

Regulile pentru transportul bagajelor de cal? pot varia dac? la transportul Dv. Contribuie alt transportator decat Czech Airlines. Pentru informa?ii detaliate privind limitele transportului gratuit al bagajelor de cal? adresa?i-v? vanz?torului biletului de avion sau operatorului de transport.

Transportul Cargo

Dac? tehnic este posibil, excesul de greutate ?i bagajele supradimensionate - peste 32 kg si/sau 250 cm ?n total lungime, l??ime ?i ?n?l?ime, inclusiv manere, buzunare laterale ?i ro?i, vor fi transportate ca marf? contra cost.

Obiecte de valoare sau fragile

Instrumentele muzicale, obiectele de art, de valoare sau fragile le pute?i transporta ca bagaje de man? gratuite. ?n cazul ?n care sunt mai mari sau mai grele, vi le transport?m pe bancheta de lang? Dv. ?n cabina de c?l?tori, ?n condi?iile men?ionate mai jos. Transportul lor trebuie rezervat obligatoriu din timp prin intermediul centrului nostru de contact sau la vanz?torul Dv. de bilete de avione, cel mai tarziu cu 24 de ore ?naintea decol?rii.

Taxe de transport

La transportul unui obiect de valoare sau fragil pe banchet?, achita?i o tax? ?n valoarea pre?ului unui? bilet de avion pentru un c?l?tor adult f?r? taxele de aeroport.

Transportul ca pachet cargo

Obiectele mai grele ?i/sau mai mari care nu pot fi transportate ?n cabina de c?l?tori, le pute?i transporta ca pachet cargo.

Condi?iile de transport

Obiectele de valoare ?i fragile trebuie s? fie ?mpachetate ?n ambalaj de protec?ie ?i transportul lor s? fie confirmat dinainte, odat? cu locul dumneavoastr?. Pentru rezervarea transportului lor ne vor trebui dimensiunile exacte ?i greutatea obiectelor.

Avand ?n vedere siguran?a c?l?torilor, pe banchet? poate fi transportat un obiect a c?rui greutate nu dep??e?te 20 kg ?i ?cu dimensiunile 42?x?41?x?80?cm, ?n cazul unui instrument muzical 49 x 35 x 135 cm.

Cand zborul este operat de alt transportator

Regulile pentru transportul obiectelor de valoare ?i fragile pot varia dac? la transportul Dv. Contribuie alt transportator decat Czech Airlines. Pentru informa?ii detaliate, adresa?i-v? vanz?torului biletului de avion sau operatorului de transport.

Echipament sportiv

V? transport?m ca bagaj ?nregistrat echipamentul sportiv, dac? acesta este ?mpachetat ?ntr-un ambalaj protector dur ?i nu dep??e?te dimensiunea de 250 cm (suma lungimii, l??imii ?i ?n?l?imii) ?i greutatea de 32 kg. Ca ?i echipament sportiv sunt considerate urm?toarele articole:

 • Echipament de schi (o pereche de schiuri, inclusiv o pereche de be?e sau snowboard cu o pereche de cl?pari sau o pereche de schiuri de ap?).
 • Set de golf (crose de golf, mingii de golf ?i o pereche de pantofi).
 • Biciclet? (trebuie s? fie par?ial demontat?, cu ghidonul orientat pe axa longitudinal? ?i cu pedalele demontate).
 • Set de surfing sau set de windsurfing.
 • Echipament de pescuit, de scufund?ri sau de hochei sau alte echipamente sportive.
 • Arme de foc ?i muni?ie cu greutate maxim? de 5 kg de persoan? doar pentru scopuri sportive ?i de van?toare. V? rug?m s? v? asigura?i ?n avans c? de?ine?i licen?a necesar? pentru posesia ?i transportul armelor de foc. Muni?ia trebuie scoas? din arme ?i ambalat? separat. Este interzis transportul muni?iilor cu proiectile explozive sau inflamabile.

Rezerv?ri de transport ?i taxe

Pentru echipamentul sportiv trebuie s? rezerv?m suficient spa?iu ?n avion. Prin urmare, comanda?i transportul acestuia cel mai tarziu cu 48 de ore ?nainte de zbor, ?ns? de preferin?? odat? cu achizi?ionarea biletului de avion, prin intermediul centrului nostru de contact, la punctele de vanzare sau la distribuitorul Dvs. de bilete de avion.

Echipamentul sportiv nu se include ?n limita Dvs. gratuit? pentru transportul bagajului ?nregistrat. Pentru transportul acestuia ve?i achita o tax? de 59 EUR / 1530 CZK pentru fiecare bucat? ?i destina?ie. Transportul armelor de foc ?i a muni?iei este supus unei taxe de 79 EUR / 2050 CZK pentru fiecare direc?ie c?l?torit?.

Datorit? dimensiunii, unele echipamente sportive trebuie verificate la ghi?eul pentru bagaj supraponderal. De aceea, v? rug?m s? urma?i instruc?iunile personalului de la check-in.

?n cazul ?n care zborul este desf??urat de un alt transportator

Regulamentul pentru transportul echipamentului sportiv pate fi diferit, ?n cazul ?n care ?n transportul Dvs. este implicat un?alt transportator decat Czech Airlines. Pentru mai multe informa?ii, adresa?i-v? distribuitorului de bilete de avion sau transportatorului.

Limite

Din motive tehnice nu pot fi verificate echipamentele sportive care dep??esc greutatea de 32 kg ?i/sau dimensiunea de 250 cm ca sum? total? a lungimii, l??imii ?i ?n?l?imii, inclusiv manerele, buzunarele laterale ?i ro?ile. Dac? din punct de vedere tehnic este posibil acest lucru, un astfel de echipament sportiv va fi transportat sub form? de colet cargo, contra unei taxe adecvate.

Alt operator de transport

Se poate ?ntampla c? v-a?i cump?rat biletul de avion al Czech Airlines (?SA sunt transportatorul marketing), dar operatorul de transport s? fie o companie aerian? partener?. Sau ca la o parte a c?l?toriei s? contribuie alt transportator.

Condi?iile de transport ?i limitele pentru transportul bagajelor pot varia ?n asemenea cazuri ?n func?ie de operatorul de transport. Pentru informa?ii suplimentare adresa?i-v?, v? rug?m, vanz?torului de bilete de avion sau operatorului de transport. 

Companii Aeriene partnere

Informa?ii importante

成长视频在线观看免费-成长高清视频观看