C?l?toria f?r? bariere

C?l?tori cu mobilitate ?i orientace redus?

Dac? ave?i nevoie de asisten?? la aeroport ?n timpul check-in, ?mbarcare sau ?n timpul zborului, solicita?i-o ?simultan cu achizi?ionarea biletului cel mai tarziu cu 48 de ore ?nainte de plecarea programat?.?Pentru a asigura asisten??, v? rug?m s? contacta?i biroul nostru de vanz?ri, sau s? ne trimite?i num?rul de telefon pe kcinfo@csa.cz.?V? vom contacta ?n cel mai scurt timp posibil.

Instruc?iuni de siguran?? ?i resctric?ii

 • Primirea pasagerilor cu mobilitate redus? la transportul aerian poate fi limitat? ?n ceea ce prive?te siguran?a lor ?i siguran?a celorlal?i pasageri.
 • ?n cazuri excep?ionale, avem dreptul de a refuza s? transporte un pasager cu mobilitate redus? ?i / sau echipament medical din motive de siguran??, de exemplu, ?n cazul ?n care tipul de aeronav?, u?ile de intrare ?i de ie?ire, echipamentul tehnic sau spa?iul ?ngust la bord nu permit transportul lor ?n condi?ii de siguran??.
 • Ca urmare a cerin?elor de siguran??, procedurile de urgen?? pot solicita ca un pasager cu mobilitate redus? pe tot parcursul zborului s? fie ?nso?it de o alt? persoan?. ?nso?ire ?nseamn? persoanele adulte capabile s? le ofere asisten?? pasagerilor cu mobilitate redus? sau un pasager sta?ionar ?n timpul deplas?rii la bord, de exemplu, ?ntre scaun ?i toalet?, u?a aeronavei sau a ie?irii de urgen??.
 • Num?rul maxim de persoane cu mobilitate redus? la bord depinde de tipul de aeronav?:
  • La aeronavele ATR sau Airbus A319 – 1 persoan?
  • La aeronavele Airbus A320 nebo A330 – 2 persoane

Pe aeroporti

Toate aeroporturile din Uniunea European? ofer? asisten?? gratuit? companiile locale specializate pe to?i pasagerii cu mobilitate redus?, indiferent de operatorul de transport.??n ??rile din afara Uniunii Europene v? ofer? asisten?? lucr?torii de la manipulare ai?Czech Airlines ?n func?ie de echipamentele ?i condi?iile tehnice de aeroport.?Scaunul cu rotile Airport handicap v? este disponibil la sosirea la aeroport, ?n timpul check-in pentru zboru ?i pe drumul spre / de la aeronav?.

Transportul dispozitivelor ortopedice

Pasagerii cu mobilitate redus? pot? transporta gratuit pan? la dou? buc??i de dispozitive ortopedice, inclusiv scaunul cu rotile inclus ca bagaj peste limita de bagaj verificat gratuit, ?n func?ie de pachetul tarifar la care s-a achizi?ionat biletu.

Caini de asisten???

Cainii de asisten?? certifica?i care ?nso?esc pasagerii cu deficien?e de vedere ?i pasagerii cu mobilitate redus?, ?n func?ie de ajutorul lor, sunt transporta?i gratuit ?n cabina pasagerilor. Cainii de asisten?? sunt transporta?i gratuit ?n cabina pasagerilor, cu condi?ia ca ei s? poarte hamuri, s? poarte zgarda ?i s? de?in? un certificat de dresaj ?i toate documente de c?l?torie necesare.

La bordul aeronavei?

Scaunul cu rotile pentru invalizi pentru circula?ia pasagerilor cu mobilitate redus?, este disponibil ?n timpul zborului numai la bordul Airbus A319 ?i A330.

Cainele ?nso?itor este transportat pe podea, lang? pasagerul care este dependent de un astfel de animal.?Prin urmare, locul respectiv r?mane blocat f?r? plat?.?

Din motive de siguran??, pasagerii cu mobilitate redus? nu pot s? se a?eze pe locurile din randurile cu ie?iri de urgen??.?

Femeile gravide

?n cazul ?n care sarcina decurge f?r? complicatii medicale, pute?i c?l?tori pe cursele operate de?Czech Airlines?pan? ?n s?pt?mana a 34-a la sarcin? simpl? sau a 28-a la sarcini multiple.

 • Pentru a verifica s?pt?mana de sarcin?, v? rug?m s?-i prezenta?i lucr?torului la cerere certificatul de sarcin? sau un certificat eliberat de medicul curant. Dac? nu-l prezenta?i, avem dreptul de a refuza transportul dvs.
 • Dac? ave?i probleme de s?n?tate ?n timpul sarcinii sau sarcinia anterioar? a fost multipl?, v? rug?m s? consulta?i planurile de c?l?torie cu medicul dumneavoastr?.
 • Din motive de securitate, femeile gravide pot c?l?tori pe locurile din randurile cu ie?iri de urgen??.
成长视频在线观看免费-成长高清视频观看