Siguran?a în timpul transportului

Controlul de siguran??

Ce v? a?teapt??

?naintea urc?rii ?n avion fiecare c?l?tor ?i toate bagajele ?i obiectele sale personale trebuie s? treac? prin controlul de siguran??. ?n timpul lui, v? rug?m s? urma?i instruc?iunile de securitate ale angaja?ilor de la sec?iile de siguran?? ale aeroportului.

Anumite articole ?i substan?e pot fi transportate numai ?n bagajele de cal?, dar nu au voie s? ajung? ?n? compartimentul pentru pasageri. Transportul obiectelor ?i al substan?elor periculoase este interzis ?n totalitate pe zborurile Czech Airlines.?Pentru mai multe informa?ii, consulta?i sec?iunea articole interzise.

Procedura controlului de siguran??:

 • Documentele de c?l?torie valabile (pa?aport sau carte de identitate) ?i tichetul de ?mbarcare, v? rug?m s? fie preg?tite ?nainte de a ?ncepe verific?rile de siguran??.V? rug?m s? le prezenta?i for?elor de la personalul de securitate ori de cate ori vi se va cere.
 • A?eza?i bagajul dvs. de man? pe banda rulant? pe care trec prin screening . Obiectele personale, articole pentru acoperirea capului, ?mbr?c?mintea exterioar? (jacheta, haina, sacoul, puloverul, etc.), con?inutul buzunarelor ?i curelele pune?i-le ?n cutiile din plastic preg?tite ?i ulterior pe band? pentru screening.
 • Prin controlul de securitate trec ?i toate dispozitivele electronice, cum ar fi telefoanele mobile, laptop-urile sau tabletele. Computerul scoate?i-l din hus?, a?eza?i-l ?ntr-o cutie de plastic separat ,iar apoi pe band? pentru screening.
 • Cand v? solicit? lucr?torul de la controlul de securitate, trece?i prin cadrul de detectare.
 • V? recomand?m s? c?l?tori?i ?n pantofi pe care ?i pute?i scoate cu u?urin?? la controlul de securitate lua ?i ?nc?l?a din nou.
 • Dac? este necesar, pute?i fi supu?i controlului de c?tre detectorul manual de metale sau controlului fizic.

Lichide în bagajul de mân?

Din motive de securitate, cantitatea de lichide e care o pute?i duce cu Dv. la bord, este limitat? la ambalaje cu o capacitate maxim? de 100 de mililitri.?Atunci cand face?i cump?r?turi ?n magazinele Duty Free de pe aeroporturi pute?i cump?ra lichide ?n volum de peste 100 ml.?Aminti?i-v? c? toate achizi?iile ?n magazinele duty?free sunt?incluse??n limita de bagaj de?man?.

La bordul avionului pute?i lua ca bagaj de manat:

 • Lichide ?n ambalaje cu o capacitate maxim? de 100 de mililitri. Toate pachetele trebuie s? fie plasate ?ntr-o singur? pung? transparent? resigilabila din material plastic cu o capacitate maxim? de 1 litru per persoan?.
 • Medicamente, pic?turi sau alte lichide necesare pentru scopuri medicale.
 • Alimente pentru copii sau diete speciale pentru c?l?torii cu afec?iuni pentru utilizarea ?n timpul c?l?toriei.
 • B?uturi, parfum ?i alte lichide cump?rate ?n zona de tranzit aeroportuar, ambalate ?n pungi sigilate ?i cu chitan?a care dovede?te achizi?ionarea de bunuri ?n magazinele Duty-Free.

V? recomand?m s? nu ave?i cantit??i mai mari de alimente pentru copii sau diet? special? decat este necesar pentru zbor.?Personalul de securitate v? poate solicita s? verifice prin degustare (de ex. produse alimentare pentru copii) sau pentru a face dovada de origine a lichidului (de ex. La transportarea insulinei certificat medical sau o re?et? pe numele dvs.).?Cantit??i mai mari de lichide pot fi transportate ?n bagajele de cal?.

Prin lichide se ?n?elege:

 • ap? ?i alte b?uturi, supe ?i siropuri
 • creme, lo?iuni ?i uleiuri
 • parfumuri
 • sprayuri
 • geluri, inclusiv ?ampoane ?i geluri du?
 • recipiente sub presiune, inclusiv spuma de ras, spume sau altele preparate cu spume si deodorante
 • paste, inclusiv paste de din?i
 • amestecuri de materii prime solide ?i lichide ?i
 • Toate celelalte produse de consisten?? similar?. b?uturi cump?rate ?n zona de tranzit de aeroport ambalate ?n saci sigila?i ?i cu o chitan?? care arat? achizi?ionarea de bunuri ?n magazinele Duty-Free.

Cump?r?turi din magazinele Duty Free la aeroporturi

La magazinele Duty Free din aeroporturi,dup? controlul pa?apoartelor sau la bordul aeronavei pute?i cump?ra? b?uturi, parfumuri, lotiuni ?i alte lichide ?ntr-un volum mai mare de 100 ml per pachet.?Dar la vanzare, acestea trebuie s? fie ambalate ?mpreun? cu chitan?a ?ntr-o pung? transparent? sigilat?.?Cu deschiderea s? a?tepta?i, pan? ce trece?i de controlul de securitate la ultimul aeroport de transfer al c?l?toriei.

Verifica?i dinainte la fiecare aeroport pe care ve?i face escal?, ceea?ce?se poate sau?nu?se poate ?transporta ?n bagajele de man?.?

Toate cump?r?turile din magazinele Duty Free de pe aeroporturi sunt incluse ?n limita de bagaj de man?.?Bagajele de man? care dep??esc num?rul, m?rimea sau greutatea permis?, pot fi transportate pentru o tax? echivalent? ca bagaj ?n cala aeronavei.

Dispozitive electronice

Dispozitivele electronice mici, care emit unde electromagnetice, pot afecta buna func?ionare a instrumentelor, calculatoarelor ?i sistemelor de control de la bordul aeronavei.?

De aceea, la bordul aeronavelor Czech Airlines, pute?i utiliza dispozitive electronice de mici dimensiuni, dac?, ?nainte de ?nceperea zborului, a?i oprit dispozitivele de comunicare (de ex. WiFi) sau a?i activat ?n modul ?Avion / Flight Safe “.

Echipamentul electronic care emite un semnal electromagnetic, care nu este echipat cu modul ?avion / Safe“ trebuie s? r?man? pe durata zborului oprit ?i depozitat ?n siguran??.

Dispozitivele electronice care pot fi utilizate la bord CSA:

Telefoane mobile, smartphone-uri, tablete ?i alte diapozitive mici

Dispozitivele mici, care se pot ?ine ?n siguran?? ?n man?, cum ar fi telefoanele mobile,? smartphone-uri, tablete ?i e-book-uri, la care ?nainte de ?nceperea zborului, le-a fost ?activat modul ?Avion / Flight Safe“, le pute?i utiliza ?n timpul zborului.?Dac? ?n timpul rulajului la sol, al decol?rii ?i ateriz?rii nu le pute?i ?ine ?n man? ?n condi?ii de siguran??, pune?i-le ?n buzunarul scaunului din fa??.

Laptop-uri ?i notebook-uri?

Aceste dispozitive pot fi folosite ?n timpul urc?rii celorlal?i pasageri, pan? la ?nchiderea u?ii din fa?? a aeronavei.??n timpul rulajului la sol, al decol?rii ?i ateriz?rii trebuie s? fie oprite ?i depozitate ?n siguran??.?Le pute?i folosi din nou ?n timpul fazei de zbor pan? la ?nceputul coborarii, dac? ave?i dispozitivul de comunicare (de ex. WiFi) oprit, sau a?i activat modul ?Avion / Flight Safe“.

Accesorii Bluetooth

Orice accesorii Bluetooth (de ex. Tastaturi wireless, c??ti, etc.) pot fi utilizate numai ?n timpul fazei de croazier? a zborului la ?nceputul coborarii. ?n timpul rulajului la sol, la decolare ?i aterizare trebuie s? r?man? oprite.

Alte dispozitive f?r? func?ia de transmite sau recep?ionare a semnalului electromagnetic 

Acestea sunt DVD playere, jocuri electronice, playere audio, camere video sau aparate foto. Doar dispozitivele mic care se pot ?ine ?n man? ?n condi?ii de siguran?? pot fi utilizate ?n timpul zborului. Echipamentele mai mari trebuie s? fie ?n timpul rulajului la sol, la decolare ?i la aterizare oprite ?i depozitate ?n siguran??.

Baterii cu litiu de schimb ?i baterii externe

Aceste dispozitive pot fi transportate numai ?n bagajul de man?. Fiecare baterie trebuie ambalat? individual ?i protejat? ?mpotriva scurtcircuit?rii. Pute?i transporta maxim dou? (2) baterii de la 100 la 160 Wh. Este interzis? transportarea bateriilor cu o capacitate mai mare de 160 Wh. Bateriile cu putere mai mare de 160 Wh pot fi transportate doar ?n regim cargo.

Restric?ii privind utilizarea dispozitivelor electronice?

?n func?ie de condi?iile de func?ionare, echipajul nostru v? poate solicita s? dezactiva?i toate dispozitivele electronice ?i? s? le depozita?i ?n condi?ii de siguran?? ?n buzunarele banchetelor sau ?n casetele de desupra capetelor.?Urma?i deci instruc?iunile echipajului pe parcursul ?ntregului zbor.?

?n cazul ?n care c?l?tori?i? pe banchetele din randul cu ie?iri de urgen??, nu ave?i voie s?utiliza?i niciun fel de dispozitive electronice ?n timpul rulajului la sol, la decolare ?i aterizare utiliza orice.

?Utilizarea c??tilor la bord

V? rug?m s? nu folosi?i c??ti ?n timpul instruc?iunilor de siguran?? ?naintea decol?rii,??nafara acestei spurte perioade pe toat? durata zborului pute?i utiliza c??tile.??n? situa?ii de urgen?? este interzis? utilizarea c??tilor.?

Cand folosi?i c??ti ?i alte accesorii pentru aparate electronice, asigura?i-v? c?, ?n orice caz, nu blocheaz? culoarul aeronavei.

Obiecte interzise

Pentru a v? asigura siguran?a maxim?, anumite obiecte ?i substance nu se pot transporta pe zborurile Czech Airlines. Regulile prev?zute pot varia la alte companii Adrieně ?i ?n alte ??ri. V? recomand?m s? verifica?i ?ntotdeauna la operatorul de transport sau pe aeroporturile din c?l?toria Dvs. Ce obiecte ?i substan?e sunt interzise nu se pot transporta ?n bagaje.

Obiecte interzise ?n cabina avionului

?n bagajul de man? nu ave?i voie s? ave?i pe parcursul transportului aceste obiecte interzise:

 • Arme de foc ?i de tragere ?i alte dispozitive care arunc? proiectile
 • Dispozitive paralizante (de ex. arme paralizante, Taser, bastoane de cauciuc, etc)
 • Obiecte cu varf ascu?it sau cu muchie ascu?it?
 • Unelte de lucru
 • Instrumente sau echipamente sportive pentru arte mar?iale ( de ex. bastoane de softball ?i baseball, bastoane de cauciuc, etc.)
 • Juc?rii ?i aspect similar cu armele reale (de ex., pistoale, grenade, etc)

Obiectele men?ionate pot fi transportace numai ?n bagatele de cal?n bagatele de cal?.

?

Restric?ionarea importului de produse de origine animal?

Potrivit Regulamentului Comisiei Europene (CE) nr. 206/2009, ?n Uniunea European? este restric?ionat importul produselor de origine animal? din ??rile ter?e. Lua?i la cuno?tin?? regulile ?i restric?ion?rile importului AICI.

Obiecte interzise la trasnportul aerian

Transportul acestor produse ?i substan?e de natur? periculoas? este interzis? ?n orice bagaj:

 • Serviete sau valize cu dispozitive de alarm?
 • Explozivi ?i substan?e pirotehnice, inclusiv artificii
 • Combustibili (chibrituri, brichete, lubrifian?i, alcool – transportul a 5 l de b?uturi alcoolice cu un con?inut de alcool de 25-70%, ?n pachetul de vanzare cu am?nuntul pentru un pasager este permis)
 • Gaze comprimate (inflamabile, neinflamabile sau toxice),
 • Corozive ?i substan?e care provoac? coroziune (acizi, baze, peroxizi)
 • Substan?e toxice ?i iritante
 • Materiale radioactive
 • Materiale magnetice
 • Mercur
 • Acumulatori sau baterii cu un lichid electrolitic
 • Materiále infec?ioase ?i
 • Ghea?? uscat? cu o greutate de peste 2,5 kg

Obiectele ?i substan?ele men?ionate mai sus pot fi transprtate cu avionul numai ca pachet cargo??n condi?ii speciale de transport.

成长视频在线观看免费-成长高清视频观看