Copilul sub 12 ani nu poate c?l?tori singur!

Nu pute?i nici Dv. nicio o alt? rud? apropiat? s? c?l?toreasc? ?mpreun? copilul Dv.? Utiliza?i serviciul nostru Copil ne?nso?it. ?l pute?i comanda la centrul nostru de contact. Informa?ii suplimentare privind acest serviciu g?si?i aici.

Rezervare de grup

Planifica?i s? c?l?tori?i ?ntr-un num?r de 10 sau mai multe persoane pe o curs? operat? de Liniile Aeriene Cehe? V? oferim posibilitatea de creare a unei rezerv?ri de grup, datorit? c?reia ob?ine?i o serie de avantaje. Informa?ii suplimentare pute?i g?si aici.

Num?rul de copii mici/infan? nu poate fi mai mare decat num?rul pasagerilor adul?i!

Clase de c?l?torie

Alege?i serviciile pe care le utiliza?i ?ntr-adev?r pe parcursul zborului cu noi. V? oferim din nou cinci pachete tarifare ?n dou? clase de c?l?torie, ceva pentru fiecare, conform cerin?elor, preferin?elor ?i posibilit??ilor financiare actuale ale dvs.

Pachetele noastre tarifare v? permit s? selecta?i? ?i combina?i serviciile incluse ?n pre?ul biletului de avion cu cele suplimentare.??n func?ie de nevoile reale, v? crea?i propriul pachet de servicii pe care le utiliza?i cu adev?rat pe parcursul zborului cu noi.

Mai mult

C?l?torii de grup

Planifica?i s? c?l?tori?i ?ntr-un num?r de 10 sau mai multe persoane pe o curs? operat? de Czech Airlines? V? oferim posibilitatea de creare a unei rezerv?ri de grup, datorit? c?reia ob?ine?i o serie de avantaje.

Rezervare de grup

Gestionarea rezerv?rii

Rezervarea creat? ?i biletele achizi?ionate le pute?i gestiona on?line ?ntr-un loc prin intermediul aplica?iei REZERV?RILE MELE sau le pute?i desc?rca pe telefonul mobil cu ajutorul uneia din aplica?iile complet native ale Czech Airlines pentru sistemele de operare iOS, Android sau Windows.

Mai mult
成长视频在线观看免费-成长高清视频观看