Rezerv?rile mele

Dori?i s? modifica?i locurile, s? actualiza?i detaliile pasagerilor sau s? rezerva?i servicii suplimentare? Inregistra?i?v?.

Rezerv?rile mele

Unde pot g?si num?rul de referin?? pentru rezervare sau num?rul de bilet?

Num?rul biletului de avion al Czech Airlines este un cod unic cu cu codul prefix de rezervare 064 este o combina?ie unic? de ?ase cifre de litere ?i / sau numere. Ambele cifre sunt afi?ate pe biletul sau itinerariul Dv. Dac? a?i cump?rat un bilet de pe site-ul nostru, codul de rezervare ?i num?rul biletului pot fi g?site ?n antetul din partea din stanga sus, sub logo-ul Czech Airlines. 

La biletele cumprate de la alte entit??i decat Czech Airlines, codul de rezervare poate avea o alt? form?. Pentru ?nregistrarea ?n aplica?ia REZERVAREA MEA, folosi?i ?n acest caz num?rul biletului de avion.

成长视频在线观看免费-成长高清视频观看