Destina?ii deservite de noi din / c?tre Praga

22 iunie, 2020

Rute operate

din 18 mai 2020:
Amsterdam
Frankfurt
Paris

din 21 mai 2020:
Stockholm

din 25 mai 2020:
Bucure?ti

din 15 iunie 2020 
Kosice

din 16 iunie 2020
Budapesta

din 17 iunie 2020 
Reykjavik

din 22 iunie 2020 
Kiev

din 25 iunie 2020 
Londra (Heathrow)

 

Rute ce vor fi reluate ?n iulie

din 1 iulie 2020 
Odesa

din 2 iulie 2020
Roma
Barcelona
Goteborg

din 2 iulie 2020
Madrid
Helsinki

din 24 iulie 2020
Copenhaga

 

Monitoriz?m ?ndeaproape situa?ia din fiecare ?ar? ?i ne asigur?m c? redeschiderea treptat? a rutelor se realizeaz? ?n conformitate cu normele ?i reglement?rile ?n vigoare din ??rile respective. Drept urmare, pot exista modific?ri la programul de zbor ?i despre care v? vom informa. Biletele pentru pentru destina?iile suplimentare pot fi deja rezervate.

V? rug?m s? re?ine?i:
V? recomand?m ca ?nainte de c?l?torie s? verifica?i ?ntotdeauna regulile ?i reglement?rile ?n vigoare pentru a intra ?n ?ara de destina?ie final?. Acest lucru se aplic? de asemenea cet??enilor ?i reziden?ilor permanen?i, precum ?i pasagerilor ?n tranzit sau cu transfer. ?n unele cazuri un rezultat negativ al testului COVID-19, poate fi solicitat. Pentru informa?ii suplimentare privind regulile ?i reglement?rile pentru intrarea sau transferul prin ?ara de destina?ie final?, v? rug?m s? contacta?i autorit??ile ??rii respective. 

成长视频在线观看免费-成长高清视频观看